Településfejlesztés, településrendezés
Kányavár Község Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 2.) Önk. rendelete alapján ÉRTESÍTI A TELEPÜLÉS TELJES LAKOSSÁGÁT,
VALAMENNYI SZÉKHELLYEL VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETET, A MŰKÖDÉSÉVEL
VAGY TEVÉKENYSÉGÉVEL A TERÜLETÉT ÉRINTŐ VALAMENNYI ÉRDEKKÉPVISELETI CIVIL SZERVEZET, VALAMINT
VALAMENNYI EGYHÁZAT, HOGY kezdeményezi  A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 22/2017. (XII. 29.)
Önk. rendeletének módosítását. A véleményezési dokumentáció az önkormányzatunk honlapján
(www.kanyavar.hu) tekinthető meg, 2021. október 21.  és 2021. október 29.  közötti időszakban.
TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL  pakakorjegyzo@tarrkabel e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.
KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!!
 
 
            Fercsák Ágnes                                                                                                Bertalan Tibor
            települési főépítész                                                                                       polgármester
 
©Kányavár község, 2017