Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése

 

A Kedvezményezett neve: Kányavár Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16

A projekt címe: Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése

A projekt azonosító száma: 3031099731

A támogatás mértéke: 90%

A támogatás összege: 151,2 millió Ft (vissza nem térítendő)

A beruházás teljes összege: 168 millió Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.

 

A projekt bemutatása

 

Kányavár községben nincsen szennyvízcsatorna hálózat. A családi házas területeken képződött szennyvíz jelentős része tisztítás nélkül jut a talajba, kis hányadát a kiépített, zárt gyűjtőmedencékből szippantókocsikkal Lenti szennyvíztisztító telepére szállítják. Az ingatlanokon kialakított, nem megfelelő derítők többségéből elszivárgó szennyvíz veszélyt jelent a talajvízre és a rétegvízre egyaránt.

A beruházás során ún. nyomás alatti vezetékrendszert és egy nádgyökértéri természetközeli tisztítót építenek ki. Ennek során a településen 2,1 km hosszúságban fektetnek le nyomóvezetéket, és 64 db ingatlanhoz házi beemelő aknát alakítanak ki.

A tisztítót önkormányzati tulajdonban lévő területen helyezik el. A technológiához háromkamrás vasbeton oldómedencét; a természetközeli tisztításhoz 6 db, 840 négyzetméter felületű gyökértéri nádas medencét; egy 260 köbméter térfogatú aerob tavat; 26 m hosszú elvezető árkot építenek. A technológiai sor végén a megtisztított szennyvíz az Alsó-Válicka patakba folyik. Az elkészült művek üzemeltetője a ZALAVÍZ Zrt. lesz.

A lakossági szándéknyilatkozatok alapján a várható családi házas ingatlanok bekötési száma a beruházás végére meghaladja a 60-at, ami mellett további 4 db intézmény is rácsatlakozik a szennyvízcsatornára. A tervek szerint 2030-ra az összes rákötés eléri a 77 db-ot.

A projekt fő célkitűzése a környezetvédelem és a vidéken élők életminőségének javítása. A település méretéhez és lakosságszámához illeszkedő csatornázással, szennyvízkezeléssel lehetővé válik, hogy a mindennapok során képződött kommunális szennyvíz közvetlenül ne kerüljön a talajba, közvetetten a termőföldekre és a vízadó rétegekbe. A tisztítási technológia nyomán jelentősen csökken az eddigi környezetszennyezési gyakorlat.

 

A projekt megvalósítása

 

I. Előkészítési szakasz

 

A projekt előkészítésének időszakában a beruházáshoz szükséges feladatokat kellett elvégezni. Többek között ebben az időszakban választották ki közbeszerzési eljárásban a kivitelezőt, beszerezték a szükséges engedélyeket (pl. vízjogi létesítési engedély), és kiválasztották azokat a szakértőket, akik a projekt megvalósításában közreműködnek: műszaki ellenőr, kötelező nyilvánosság, könyvvizsgáló.

 

II. Megkezdődtek a kivitelezési munkák

 

2020. szeptember 3-án megtörtént a munkaterület átadása, és megkezdődtek a kivitelezési munkák.

Fotók:

 

III. Jó ütemben haladnak a kivitelezési munkák

 

A településen befejeződött a nyomott csatornarendszer kiépítése, elkészültek a közterületre eső szakaszok és megtörtént 64 db ingatlan bekötése a hálózatba. A beruházás 90%-ban elkészült. Zajlanak a házi beemelő aknák szivattyúit ellátó villanyszerelési munkák. Ezt követően - márciusban - kerülhet sor az építések utáni helyreállításokra.

A szennyvíztelep megépítésének munkái 2020. októberében kezdődtek meg, készültsége 72%-os: műtárgy építés, nádágyas kazetta kialakítások és kerítés építési munkák vannak folyamatban.

A projekt befejeződése 2021. április közepére várható, a műszaki átadás-átvételi eljárásra a tervek szerint április 30-ig kerülhet sor. Ezt követően lehet majd csatlakoztatni a hálózatra a bekötött ingatlanokat.

A próbaüzem időtartama 3 hónap, amely várhatóan 2021. május 1-étől július 31-ig tart majd.

 

 

IV. Próbaüzem

A szennyvíztisztító telep és a települési csatornarendszer kivitelezési munkái 2021. március 31-én elkészültek, 64 ingatlant bekötöttek hálózatba. A műszaki átadás április 8-án megkezdődött, és április 30-áig tartott.

A próbaüzem indítására kijelölt időpont 2021. május 15-e, amelynek időtartama 3 hónap. A bekötött ingatlanokat ekkor csatlakoztatják a kiépített hálózatra.

 


 

V. Befejeződött a próbaüzem - működik a tisztító

A természetközeli tisztító próbaüzeme augusztus végén fejeződött be. Erre az időpontra 47 ingatlant már bekötöttek a telepre, a képződött szennyvíz napi mennyisége átlagosan 6,5 m3 volt.

A próbaüzem ideje alatt a Zalavíz Zrt. akkreditált laboratóriuma rendszeresen vett vízmintákat. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a megtisztított szennyvízben található anyagok (pl. nitrogén, foszfor) mennyisége egyszer sem haladta meg megengedett határértékeket. Azaz a tisztítási technológia megfelel az előzetes várakozásoknak, tehát a kiépített rendszer alkalmas arra, hogy a településen képződött kommunális szennyvizet megtisztítsa. A tisztító műszaki átadása-átvétele is megtörtént október elején, ezzel a projekt műszaki része befejeződött.

Kányaváron környezetbarát technológia üzemel, hiszen a tisztító működéséhez nincsen szükség elektromos áramra és vegyszerekre sem. A folyamat automatikusan, emberi beavatkozás nélkül zajlik, csupán időszakos felügyeletet és karban tartást igényel, amelyet egy fő, erre a célra betanított személyzet el tud látni. A tisztítót a Zalavíz Zrt. üzemelteti.

 

 

 

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”.

https://ec.europa.eu/agriculture/

©Kányavár község, 2017